SiGNET LOGO

Jezikovna podpora SiGNET CA

Urad za elektronska potrdila SiGNET CA (Slovenian Grid Network Certification Authority) deluje na področju Republike Slovenije, vendar v kontekstu mednarodnih znanstvenih sodelovanj in kot član zveze EUGridPMA (The European Policy Management Authority for Grid Authentication in e-Science, http://www.eugridpma.org/), ki koordinira infrastrukturo javnih ključev za overjanje pri uporabi sistemov Grid.

EUGridPMA deluje na način mreže zaupanja, zato morajo biti vsi dokumenti in sistemi uradov-članov dostopni v angleščini za pregled in revizijo drugih članov.

Izbor jezika deluje samodejno glede na jezikovne nastavitve spletnega pregledovalnika. Če ste v spletnem pregledovalniku za slovenščino nastavili višjo preferenco kot za angleščino (začetna nastavitev v slovenskih različicah večine pregledovalnikov), bo strežnik samodejno ponudil slovensko različico strani. Sicer lahko na spletnih straneh jezik izbirate s povezavami na vrhu strani, v spletnem vmesniku za delo s potrdili (Open CA) pa jezik vmesnika izbirate z ušescem Jeziki (Languages).

SiGNET CA smo najprej vzpostavili v angleškem jeziku, da smo se lahko vključili v zvezo EUGridPMA in začeli z obratovanjem. Prevod v slovenščino je še v teku, zato trenutno delujemo kot produkcijska beta različica (sistemi urada so uporabni, vendar vmesniki še niso v končni obliki). Prosimo, da nam začasno oprostite začasno uporabo angleščine ob manjkajočih prevodih.

Kjer bo to mogoče, bomo v duhu mednarodnega sodelovanja podpirali tudi druge evropske jezike.

Pripombe v zvezi z jezikovno nejasnostjo in napakami so dobrodošle!

Language Support at SiGNET CA

SiGNET CA (Slovenian Grid Network Certification Authority) is based in Republic of Slovenia, but operates in the cnotext of international cooperations and as an accredited authority member of the EUGridPMA (The European Policy Management Authority for Grid Authentication in e-Science, http://www.eugridpma.org/). EUGridPMA coordinates a Public Key Infrastructure (PKI) for use with Grid authentication middleware.

EUGridPMA operates on the basis of a network of trust, and one of the requirements for its members si that all documents and systems must be available for peer revision. Therefore all documents and systems of SiGNET CA are available in English.

Languages are chosen using content negotiation - if your web browser is set to prefeer English to Slovene (or does not have a preference for Slovene), English will be used as the default. You can use links on the top of the page to set the language manualy for this session with the web page. Use the Language (Jeziki) tab to choose language of the public interface forms (Open CA).

As this is production beta, occasionaly English will be used instead of missing translations.

Where possible, we plan to support other European languages in the spirit of international collaboration.

Any comments regarding inconsistencies and mistakes are welcome!


(C) 2004 SiGNET CA - Objavljeno pod licenco Creative Commons, različica 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)

(C) 2004 SiGNET CA - Licenced under Creative Commons Licence V 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)